Článok

 

Kostol Nanebovzatia Panny Márie bol postavený v druhej polovici 14. storočia ako dvojloďový gotický kostol, zaklenutý na stredné stĺpy. Pri úprave v druhej polovici 17.st. sa klenba lode zrútila a bola nahradená troma barokovými poľami krížovej klenby s medziklenbovými pásmi. Ďalšia barokizácia kostola bola v r.1772. Pri požiari 8.3.1760 zhorela veža, boli zničené vežové hodiny a päť zvonov. Z pôvodnej gotickej stavby sa zachovalo presbytérium s dvoma poľami gotickej krížovej rebrovej klenby, obvodové murivo lode, sakristia s ranogotickým oknom, dva gotické portály a gotické okná s pôvodnými kružbami. Veľmi charakteristická je veža, na strane podopretá zo strany vchodu rovnobežnými podperami opierajúcimi sa o múr cintorína. Ak sa chce odtiaľ prejsť okolo kostola, je potrebné prejsť pod portálmi, ktoré sú postavené v oporách. Strop v presbytériu má klinové vyžľabené rebrá, ktoré zakončujú konzoly. Vo vrcholovom krížení rebier sú umiestnené okrúhle svorníky s kvetmi a jeleňmi.
Z gotických detailov sa napriek tomu zachovali: dva lámané gotické portále a vstupný portál s bohato profilovaným kamenným ostením so štyrmi prétmi, s ktorých dva majú hruškovité zakončenie.
Kostol v Spišskej Starej Vsi Hlavný, neskorobarokový oltár z roku 1765 je zdobený v prostriedku obrazom Nanebovzatia Panny Márie, po bokoch sú rezby sv. Štefana a sv. Vladislava. Dva bočné oltáre s rezbami z konca 19. storočia sú zasvätené Božej Matke. Vľavo je to obraz sediacej Madonny z roku 1490, napravo obraz Matky Božej Bolestnej z roku 1520.
Baroková kamenná krstiteľnica je z druhej polovice 17. storočia. Rokoková ambóna s obrazom Dobrého Pastiera pochádza z roku 1750 .
Pri vstupe do kostola je mramorová tabuľa a hneď vedľa nej je životopis a informácie o priebehu kanonizačného procesu vyhlásenia za svätého Alojza Mária Chmeľa, bosého Augustiniána, ktorý sa narodil v Spišskej Starej Vsi a svoj život zasvätil Bohu a pomoci nemocným.